Q&A Event Rater gyda Tom Williams

Mae Tom Williams (Twitter: @TomWillz_ / Instagram: @TGWILLIAMS15) yn chwaraewr rygbi sy’n chwarae yn safle’r cefnwr neu ar yr asgell dros dîm y Sgarlets. Cyn hyn chwaraeodd Tom dros dîm y Gleision am dair blynedd. Hyd yn hyn mae wedi chwarae 25 gem dros y Sgarlets ac wedi sgorio 8 cais. Roedd yn aelod o garfan 7 bob ochr Cymru yn ystod y tymor 2012/13. Mae Tom yn chwaraewr rygbi o fri fel ei dad, Brynmor a’i frawd, Lloyd, y ddau wedi cynrychioli Cymru drwy chwarae yn safle’r mewnwr.  

 

Dyma Tom yn sôn wrthym am ei hoff ddigwyddiadau:

 

C: Pa fath o ddigwyddiadau byddwch chi fel arfer yn eu mynychu?

A: Comedi

 

C: Pwy yw eich hoff artist/grwp?

A: Foo Fighters 

 

C: Pwy yw eich hoff ddigrifwyr ‘stand-up’?

A: John Bishop, Michael McIntyre 

 

C: Pa chwaraeon rydych chi’n mwynhau gwylio’n fyw? (heblaw am rygbi!)

A: Golff / Pêl-droed

 

C: Beth yw eich hoff leoliad digwyddiadau? 

A: Motorpoint Arena 

 

C: Pa fath o berfformiadau theatr byddwch fel arfer yn eu mynychu? (e.e. drama, sioeau cerdd, operau) a pha un yw eich hoff sioe erioed?

A: Lion King 

 

C: Pwy fyddai’r tri artist delfrydol hoffech weld yn perfformio mewn gwyl gerddorieth?

A: Coldplay, Foo Fighters, Ed Sheeran 

 

C: A oes unrhyw ddigwyddiad(au) / artist(iaid) hoffech chi weld nad ydych wedi cael cyfle i weld hyd yn hyn?

A: The Killers 

SmallAd