Event Rater Q&A with Caryl Parry Jones

Mae Caryl Parry Jones (Instagram: carylparryjones) yn gantores, cyfansoddwaraig, actores, cyflwynwraig teledu a hyfforddwraig llais. Mae hi wedi sereni mewn nifer o raglenni S4C megis Ibiza, Ibiza yn 1986 ac yn fwy diweddar mewn rhaglen cymeriadau comedi ei hun o’r enw Caryl a Caryl a’r lleill yn 2013, 2014 a 2015.

 

Dyma Caryl yn sôn wrthym am ei hoff ddigwyddiadau:

 

C: Pa fath o ddigwyddiadau byddwch chi fel arfer yn eu mynychu? 

A:   Dwi'n hoffi cyngherddau a gigs o bob math a hefyd gemau rygbi rhyngwladol a Gleision Caerdydd.

 

C: Beth yw’ch hoff artist/grwp rydych wedi’i/u (g)weld yn fyw?

A:  James Taylor yw fy arwr a dwi wedi ei weld sawl gwaith. Llynedd ges i'r fraint o weld Billy Joel yn Wembley. Un o'r cyngherddau gorau i mi ei weld erioed.

 

C: Pwy yw’ch hoff ddigrifwr/wyr ‘stand-up’?

A:  Louis CK, Michael McIntyre.

 

C: Pa chwaraeon rydych chi’n mwynhau gwylio’n fyw?

A:  Rygbi.

 

C: Beth yw eich hoff leoliad digwyddiadau?

A:  Y Stadiwm Genedlaethol (Principality) a Chanolfan y Mileniwm.

 

C: Pa fath o ddigwyddiadau theatr byddwch chi’n mynychu fwyaf aml? (e.e. dramau, sioeau cerdd, opera) a pha sioe theatr yw eich hoff gynhyrchiad erioed?

A:  Sioeau cerdd fel arfer. Hairspray dwi wedi ei fwynhau fwyaf.

 

C: Pwy fyddai’r tri artist delfrydol yr hoffech eu gweld yn perfformio (‘headline acts’) mewn gwyl gerddorieth? 

A: James Taylor, Linda Ronstadt a Billy Joel.

 

C: A oes unrhyw ddigwyddiad(au) / artist(iaid) basech chi’n hoffi ei/eu (g)weld nad ydych wedi cael cyfle i’w (g)weld hyd yn hyn?

A: Linda Ronstadt ond mae hi wedi ymddeol oherwydd salwch. Rownd derfynol Wimbledon. 

SmallAd