Cystadlaethau

1. Pwyntiau Adolygwgr

Casglwch 200 pwynt adolygwr er mwyn derbyn £10 Theatre Tokens! 

 

Mae restr llawn o leoliadau ble gellir defnyddio Theatre Tokens ar y linc canlynol: http://www.theatretokens.com/where-to-use

 

Unwaith mae gennych ddigon o bwyntiau danfonwch e-bost i info@event-rater.com a fe wnewn ni bopeth arall! 

 

Dyma sut mae Pwyntiau Adolygwr yn cael ei dyrannu:  

x1 pwynt  am bob cwestiwn sydd wedi'i ateb 

x5 pwynt am unrhyw sylwadau ynglyn a'r lleoliad

x5 pwynt am unrhyw sylwadau ynglyn a'r digwyddiad 

 

T+C's

 

Enillwyr!

Dyma restr o’r ENILLWYR:

Ebrill 2012

Cylchlythr e-bost (Taleb £10) - K.Orsborn, De Cymru

Gwerthfawrogiad Gweplyfr (Taleb £10) - C.Murdoch, Casnewydd

Mai 2012

Adolygwr Y Mis (Taleb £25) - A.Foster-Swailes, Caerdydd

Cylchlythr e-bost (Taleb £10) - E.Meadows, Barri

Gwerthfarogiad Trydar (Taleb £10) - E.Howells, Pontypridd

Posteri Tom Stade wedi arwyddo - S.Topham, Casnewydd

Mehefin 2012

'Dyfalu Sgoriwr Cais Cyntaf Cymru' (Taleb £20) - J.Hinton, Llundain

Medi 2012

Adolygwr Y Mis (Taleb £25) - C.Smith, Caerffili

100fed 'Dilynwr' ar Trydar (Taleb £20 Cineworld) - OURFOLD, Bolton

Tachwedd 2012

Poster (100/1000) The Killers / Brandon Flowers  - D.Chapman, Caerdydd

Adolygwr Y Mis (Taleb £25) - C.John, Sir Benfro

Poster Chris Ramsey (wedi arwyddo) - H.Horton, Casnewydd

Adolygwr Neuadd Dewi Sant (Taleb £25) - J.Tully, Briste

Adolygwr Neuadd Dewi Sant (Taleb £25) - K.Hurley, Barry

Adolygwr Neuadd Dewi Sant (Taleb £25) - M.Hubschmann, Caerdydd

Rhagfyr 2012

Adolygwr Y Mis (Taleb £25) - M.Adams, Pontypridd

Ionawr 2013

Adolygwr Y Mis (Taleb £25) - J.Owen, Sir Gaerfyrddin

Poster (220/1000) Gary Barlow - K.Lyle, Dyfnaint

Mai 2013

Tocynnau Rihanna (x2) yn Stadiwm Y Mileniwm  - C.Lynn, Penybont

100fed 'Hoffi' Gweplyfr (Taleb £20 Cineworld) - S.Churchill, Pontypridd  

Adolygwr Y Mis (Taleb £20) - S.Pearce, Caerdydd

June 2013

Adolygwr Y Mis (Taleb £20) - A.Jenkins, Talybont

Medi 2013

Tocynnau Gleision Caerdydd (x2) - T.Ingram, Trefynwy

Adolygwr Y Mis (Taleb £20) - C.Davies, Caerdydd

Tachwedd 2013

Adolygwr Y Mis (Taleb £20) - A.Cook, Gilfach Goch

Wrappz phone case - P.Downes, De Cymru

Tocynnau Lletygarwch Motorpoint Arena (x2) - V.Lowe, Wiltshire

Tocynnau Gleision Caerdydd (x2) - D.Madason, Penybont

Rhagfyr 2013

Adolygwr Y Mis (Taleb £20) - R.Meredith, Caerffili

Ebrill 2014

Cardiff Blues Signed Ball - Neil Parker, Caerdydd
World Of Groggs £10 Voucher - Craig Cheeke, Merthyr
Wrappz £25 Voucher - Katie Thurston, Aberdar
Krispy Kreme UK 1 Dozen Voucher - Kayley Phillips, Tylorstown

Mai 2014

Crys Rygbi Gleision Caerdydd (Harry Robinson) - Jean Monk, Caerdydd

Gorffennaf 2014

Pel Rygbi Pro12 wedi arwyddo gan Gleision Caerdydd - I.Willliams, Abertawe

Myg Oddgods - J.Bridger, Gwald yr Haf

Awst 2014

Llun Ant and Dec - C.Grigg, Y Bari

Medi 2014

Sengl The Saturdays 'What are you waiting for?' wedi arwyddo - K.Friend, Monmouth

Hydref 2014

Llun Lee Mack wedi'i llofnodi - S.Thomas, Abertawe

Adolygwr Y Mis (£20 Theatre Tokens) - Delyth Davies, Caerdydd

November 2014

Llun Noel Fielding wedi'i llofnodi - Z.Sweeting, Torfaen

Llyfr Sain Lee Evans 'Life of Lee' - F.Carribine, Caerdydd

Adolygwr Y Mis (£20 Theatre Tokens) - K.Friend, Monmouth

Rhagfyr 2014

Llun John Bishop wedi'i llofnodi - A.Davies, Tredegar

Ionawar 2015

Bag Nwyddau Event Rater  -

Taleb £20 Theatre Tokens

x2 Tocyn i'r Glee Club, Caerdydd

x1 Taleb Dwsin Toesenni Krispy Kreme

Crys-T Event Rater

(Cystadleuaeth lawnsio App Event Rater)  - R.John, Cardiff

Chwefror 2015

Llun Russell Kane wedi'i llofnodi - Natasha Smith, Abertawe

Adooygwr Y Mis (Taleb £20 Theatre Tokens)  - Charlotte Wakeling, Penarth

Cystadleuaeth Dilyn Dydd Gwener Twitter (Taleb £20 Theatre Tokens yr un -

Lucy Gallivan, Abertawe

Rebecca Kervin, Abertawe

Charlotte Williams, Caerdydd

Sara Manchipp, Port Talbot

Mawrth 2015

x2 Pecyn Lletygarwch Encore Club Motorpoint Arena Caerdydd - T.Smith, Abertawe

Mai 2015

Adolygwr Y Mis (Taleb £20 Theatre Tokens) - Liz Atter, Llandaf

Mehefin 2015

'Goodie Bag' One Direction - Aaron Kilpatrick, Caerdydd

Ail wobr cystadleuaeth One Direction (Taleb £20 Theatre Tokens + Taleb Dwsin Toesenni Krispy Kreme) - Millie Talbot, Bryste

Gorffennaf 2015

x2 Pecyn Lletygarwch Encore Club Motorpoint Arena Caerdydd - G..Jones, Caerdydd

Winner Red