Entertainment Banner
Mobile Banner
Passcode Blue

Mae rhoi adborth yn hawdd!

Cam 1:

Er mwyn rhoi adborth edrychwch am boster neu daflen yn y lleoliad a nodi'r cyfrinair neu sganiwch y côd QR er mwyn mewngofnodi.

Cam 2:

Er mwyn rhoi adborth edrychwch am boster neu daflen yn y lleoliad a nodi'r cyfrinair neu sganiwch y côd QR er mwyn mewngofnodi.

Cam 3:

Er mwyn rhoi adborth edrychwch am boster neu daflen yn y lleoliad a nodi'r cyfrinair neu sganiwch y côd QR er mwyn mewngofnodi.